Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

COMICSHOP.COM.PL

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep internetowy ComicShop.pl należący do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „WuKa” Wojciech Kłaczek, ul. Zielone Wzgórze 6, 43-100 Tychy, NIP: 6462762859 REGON 243343625,e-mailbiuro@comicshop.com.pl, tel. kontaktowy: + 48 790 711 076

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym COMICSHOP.COM.PL zwanym dalej Sprzedającym.

3. Adres internetowy sklepu : www.comicshop.com.pl

4. W celu szybkiego i efektywnego kontaktu ze Sprzedającym, wszelkie pytania, wnioski, uwagi dotyczące sprzedaży produktów należy kierować w formie mailowej na adres biuro@comicshop.com.pl

5. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej. Kontakt z Klientem następuje wyłącznie w języku polskim.

II ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu www.comicshop.com.pl.

2. W celu ułatwienia procedury zamawiania Sprzedający umożliwia utworzenie Konta Klienta, poprzez uprzednie zarejestrowanie się za pomocą formularza, podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu i adres. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT. Rejestracja:

            a)  ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej    transakcji

            b) daje możliwość korzystania z rabatów ustalonych przez Sprzedającego oraz otrzymywania    informacji o aktualnych promocjach i wyprzedażach w obowiązujących w sklepie

2. Hasło podane przez Klienta stanowi informację poufną i jest indywidualne dla każdego Klienta.. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać indywidualnego hasła Klienta osobom trzecim. Hasło można zmienić na stronie Sprzedającego poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.Rejestracja i założenie Konta Klienta ma charakter nieodpłatny

4.Klient akceptując regulamin składa oświadczenie, iż przystąpił dobrowolnie do korzystania z usług sklepu i że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6.Po zarejestrowaniu się na stronie Sprzedającego, na podany adres e-mail zostanie dostarczony w formie wiadomości elektronicznej link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7.Kliknięcie na link jest równoznaczne z aktywacją konta i następczą możliwością logowania się do sklepu Sprzedającego.

8. Bez uprzedniej zgody Sprzedającego, Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów znajdujących się na stronie sklepu Sprzedającego oraz w otrzymywanych wiadomościach e-mailowych.

9.. Do realizacji zamówienia wymagane jest ( w poniższej kolejności) :

a) wybranie towarów poprzez dodanie ich do koszyka

b) wybranie formy dostawy i płatności

c) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

d) zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

e)wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

10. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

11. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

b) opis produktu

c) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

d) cenę zamówienia na którą łącznie składa się :

            ¨ cena łączna produktów

            ¨ koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

e) sposób płatności

f) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

g) informacja o prawie do rękojmi

h) załączony wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz przedmiotowy regulamin 

12.  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzenie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem: biuro@comicshop.com.pl

 

 

III CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

1. Ceny oferowanych towarów podawane są w PLN i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem

2. Na ostateczną cenę zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta składa się

            a) cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta

            b) wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary :

            a) płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę ( dotyczy tylko i     wyłącznie przesyłek krajowych kurierskich)

            b) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Numer konta : 75 1050 1445 1000         0091 4059 6009 

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży (faktura VAT ).

IV TERMINY DOSTAWY I KOSZTY

1. Zamówienie na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

2. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej krajowej to 1-2 dni robocze od momentu wysłania.

3. Wysyłka zamówienia jest uzależniona od formy płatności :

            a) zamówienie płatne przy odbiorze (pobranie) - towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez        Sprzedającego potwierdzenia zamówienia i jego skompletowania, w dni robocze. Przewidywany czas            wysyłki wynosi 24 godziny od dnia skompletowania zamówienia,

            b) zamówienie płatne przelewem (przedpłata) - towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu środków na       koncie Sprzedającego i jego skompletowaniu, w dni robocze. Przewidywany czas wysyłki wynosi 24    godziny od dnia skompletowania zamówienia,

4. Termin dostawy nie może przekroczyć 14 dni od dnia skompletowania zamówienia, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny z Klientem. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

7.Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia towaru i w razie niezgodności towaru z umową lub uszkodzenia, spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8.Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9.  Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy.

            a). Najtańszy sposób dostawy: WPŁATA NA KONTO: LIST POLECONY: 11.50 zł

            b) Pozostałe sposoby dostawy i ich koszt:

                        WPŁATA NA KONTO: KURIER " DPD " 18 zł

                        PŁATNE PRZY ODBIORZE: KURIER „DPD” 21zł

                        WPŁATA NA KONTO PACZKA- POCZTA POLSKA: 16.50zł

                        WPŁATA NA KONTO: LIST POLECONY PRIORYTETOWY: 15.50 zł

10. Gdy łączna kwota zamówionych produktów ( bez wliczenia kosztów dostawy oraz innych kosztów dodatkowych) przekroczy 250 zł, koszt przesyłki ponosi Sprzedawca. 

 

V PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA PODSTAWIE ART. 27 I NASTĘPNYCH USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 r. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014, POZ. 827.)

1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827.) Klient zawierając umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny

2. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w powyższym terminie od dnia otrzymania produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WuKa” Wojciech Kłaczek, ul. Zielone Wzgórze 6, 43-100 Tychy,  lub na adres email biuro@comicshop.com.pl.

3. Klient wyraża wolę skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w ust. 2 niniejszego rozdziału.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym:

            a) w przypadku Klienta – zwrot zakupionej rzeczy następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia,             w którym odstąpił od umowy

            b) w przypadku Sprzedającego – zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w tym   kosztów      dostarczenia rzeczy następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od  konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy o którym mowa w ust 2. lub otrzymania   zwróconego towaru

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WuKa” Wojciech Kłaczek, ul. Zielone Wzgórze 6, 43-100 Tychy,

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedający  nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwróconej rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar musi być kompletny.

9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Sprzedającego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia..

5. Jeżeli w trakcie zawierania transakcji Klient otrzymuje dodatkowe oferty w postaci rabatu lub gratisu, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty poniesione przez Sprzedającego , a związane z udzielonym rabatem lub gratisem pomniejszą kwotę, o której mowa w pkt.4 ppkt b.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go

VI PRAWO DO REKLAMACJI

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnej od wad

2. Produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

3.Przystąpienie do procedury reklamacyjnej przez Klienta następuje poprzez:

            • wysyłanie wiadomość email na adres biuro@comicshop.com.pl

            • listownie na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WuKa” Wojciech Kłaczek, ul. Zielone Wzgórze 6, 43-100 Tychy

            • dzwoniąc pod nr + 48 790 711 076

4. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury reklamacyjnej do wiadomości powinien być dołączony opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe,

5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Sprzedający. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny

9.Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 

VII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Regulamin jest dostępny pod adresem www.comicshop.com.pl

2.Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3.Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego m. in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.)

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.