Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zdrowie i bezpieczeństwo to czynniki podnoszące jakość pracy, chroniące zdrowie pracowników i zapewniające bezpieczne środowisko pracy.
Najważniejszy w tych czynnikach jest stosunek do pracy każdego pracownika z naciskiem na koncentrację, przestrzeganie zasad pracy, dyscyplinę pracy oraz poszanowanie wiedzy i wymagań danej dziedziny oraz dbanie o własne zdrowie.

Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określają poszczególne normy i przepisy (wytyczne ustawowe) lub układy zbiorowe.
Poza ogólnymi obowiązkami pracodawców i pracowników istnieją również określone obowiązki pracodawców w odniesieniu do szeregu elementów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Praca pracownika jest nie tylko źródłem dochodu, ale także źródłem satysfakcji.
Dotyczy to wszystkich pracowników bez względu na płeć, rasę czy status społeczny.
Warto jednak zauważyć, że w Polsce kobiety i mężczyźni pracujący w różnych sektorach gospodarki są narażeni na różne ryzyko.
Według oficjalnych statystyk kobiety pracujące w sektorze usług są o 12% bardziej narażone na utratę pracy niż mężczyźni pracujący w tym samym sektorze.
Najbardziej niebezpiecznym sektorem jest przemysł wytwórczy, w którym mężczyźni są nie mniej niż trzy razy bardziej narażeni na utratę pracy niż kobiety pracujące na podobnych stanowiskach.

Niezwykle wysokie ryzyko utraty pracy wiąże się również z osobami po 50. roku życia.
Bezpieczeństwo pracowników jest istotną kwestią podczas wykonywania pracy w miejscu pracy.
W 2014 roku liczba śmiertelnych wypadków przy pracy wyniosła 1418, z czego 34% miało miejsce w budownictwie.
Ponadto w 2014 roku średnio 3 479 pracowników straciło życie poza miejscem pracy.
Branża budowlana wymaga specjalnych środków w zakresie BHP. Odpowiedni sprzęt jest niezbędny, aby zapobiec wypadkom,
które mogą być śmiertelne nie tylko dla pracowników, ale także dla osób mieszkających w pobliżu.
Średnie przeszkolenie pracownika w branży budowlanej wynosi około 30 złotych – Cena jest wyższa niż w innych branżach ze względu na wykonywanie niebezpiecznego zawodu.
Natomiast jakiekolwiek inne branże średnio liczą od 15 do 20 złotych za przeszkolenie pracownika z udziałem BHP.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *