Jakie wynagrodzenie dostanie pracownik zdalny na kwarantannie lub w izolacji?

Jakie wynagrodzenie dostanie pracownik zdalny na kwarantannie lub w izolacji?

Jeśli zastanawiasz, się,jakie wynagrodzenie Ci przysługuje za pracę zdalną i jednoczesne przebywanie na kwarantannie lub w izolacji, powinieneś przeczytać poniższy artykuł. Także, jeśli jesteś pracodawcą, a Twój pracownik był niezdolny do pracy ponad 30 dni, powinieneś wiedzieć, jak się z nim rozliczyć. Ważną kwestią jest też urlop pracownika – czy w związku z epidemią pracodawca ustala termin urlopu, czy też pracownik może wnioskować o urlop w dowolnym czasie i czym jest specustawa koronawirusowa?

Pracownik zdalny a kwarantanna i izolacja – kiedy konieczna kontrola lekarska?

Jeżeli pracownik był niezdolny do pracy przez dłużej niż 30 dni, wówczas podlega on kontrolnym badaniom lekarskim – ta zasada dotyczy również osób, które nie były zdolne do pracy wynikającej z przejścia Covid-19. Nie wszystkie jednak okresy nieobecności pracownika związane bezpośrednio z tą chorobą wymagają przeprowadzenia badań kontrolnych.

Pracownik zdalny a kwarantanna – czy ma prawo do świadczenia chorobowego?

Pracownik, który zajmował się pracą zdalną w czasie izolacji lub kwarantanny we własnym domu ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę, a nie świadczenia chorobowego. Jeśli pracownik objęty kwarantanną pracuje zdalnie, nie musi wykonywać ( jako osoba zdrowa ) badań kontrolnych i nie ma to również znaczenia długość trwania kwarantanny. To samo również dotyczy osób przebywających w izolacji, ale tylko do tego momentu, gdy pracownik utracił zdolność do tej pracy z powodu wystąpienia lub nasilenia objawów choroby Covid-19. Wtedy, gdy będzie on niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, konieczne będą badania kontrolne. Natomiast w przypadku kwarantanny te badania nie będą potrzebne – nawet, wówczas gdy pracownik w czasie tejże kwarantanny nie wykonywał swojej pracy zdalnej.

Zaległy urlop w czasie epidemii

W związku ze stanem epidemii Covid-19 pracodawca posiada instrument prawny, który umożliwia mu narzucenie swojemu pracownikowi terminu wykorzystania zaległego urlopu. Jest to zgodne z ustawą art. 15 g.t. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( specustawa koronawirusowa ). Pracodawca wobec tego może jednostronnie, bez żadnej zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zarówno tego pracownika jak i pozostałych członków zespołu, udzielić mu zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni. Termin, w którym pracownik może wykorzystać taki urlop wyznacza pracodawca. W ustawie nie określono w jakiej formie ma być przekazana ta informacja pracownikowi. Jednak dla celów dokumentacyjnych i dowodowych dobrze jest, aby pracownik otrzymał pismo informujące go o tym fakcie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *