Kiszone ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt hodowlanych

Kiszone ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt hodowlanych

Kukurydza w Polsce uprawiana jest przede wszystkim jako roślina pastewna. Wykorzystywana jest najczęściej w żywieniu zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, świnie czy drób. Istnieje wiele możliwości wykorzystania tej rośliny w żywieniu zwierząt. Można ją skarmiać w formie śruty, jak również w postaci zakiszonego ziarna czy kiszonki. Uprawa tej rośliny w naszym kraju cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Plony kukurydzy jednak są silnie uzależnione od warunków pogodowych. Nie zawsze sprzyjają one rozwojowi tej roślinie, która jest ciepłolubna i potrzebuje do optymalnego wzrostu dużej wilgotności. W różnych rejonach kraju pogoda bywa bardzo zmienna, chociaż ostatnimi czasy temperatury są dogodne dla uprawy kukurydzy. Mogą ją jednak utrudniać znaczne deficyty wody.

Ziarno kukurydzy kiszone

Ziarno kukurydzy najczęściej zakiszane jest w rękawach foliowych, ponieważ w takiej postaci jest najlepiej zabezpieczone przed psuciem się. Każde uchybienie w przygotowaniu tego rodzaju paszy generuje duże straty. Do rękawa materiał pakowany jest specjalnymi maszynami. Najpierw rozdrabniają one ziarno, a następnie je wpychają, równomiernie je przy tym rozkładając oraz ubijając. Z powodu jej wysokich kosztów, technologia ta jest częściej stosowana w większych gospodarstwach, przy dużych ilościach ziarna do zakiszenia. Właściciele maszyn rzadko przyjeżdżają również do pakowania niewielkiej ilości paszy.

Przy mniejszych ilościach kukurydzy lub braku dostępu do usługi zakiszania w rękawie, stosuje się worki typu big-bag, pryzmy lub silosy. Przygotowanie takich worków jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy jedynie rozdrobniony materiał wrzucić do big-baga, pamiętając przy tym, aby był w nim wkład foliowy, następnie materiał zagęścić oraz szczelnie zamknąć.

Do zakiszania ziarna w pryzmach zaleca się szczelne wyłożenie folią dna pryzmy, aby jak najbardziej zminimalizować straty. W następnej kolejności usypuje się kopiec, ubija oraz szczelnie zamyka, tak jak inne pryzmy. W ten sposób powstaje coś rodzaju rękawa, bez dodatkowej konieczności wykorzystywania specjalnych maszyn.

Kiszone ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt hodowlanych

Ziarno kukurydzy kiszone w żywieniu przeżuwaczy stanowi doskonałe źródło energii w skarmianej dawce, a zwłaszcza u wysokowydajnych krów mlecznych. Często jest ono uzupełnieniem kiszonki z całych roślin kukurydzy, czasem nawet potrafi całkowicie ją zastąpić. W żywieniu krów mlecznych cały czas dominują jednak kiszonki z całych roślin kukurydzy. Kiszonki takie są znakomicie wykorzystywane przez zwierzęta, dobrze się bilansują z innymi komponentami, a przede wszystkim dają dużo masy, co jest niezwykle istotne dla wielu producentów mleka.

Kukurydza jest również uważana za najlepsze zboże paszowe w żywieniu drobiu i świń, charakteryzuje się największą dostępnością energii oraz innych składników pokarmowych. W wielu mieszankach dla świń i drobiu jej udział może dochodzić nawet do 70%.

Kategoria: ekologia

 

 

 

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *